Jakie są kluczowe czynniki sukcesu restauracji?

Chęć otwarcia restauracji nie wystarczy. Zanim zaczniesz, musisz dokładnie przemyśleć swój projekt i zadać sobie właściwe pytania. W przeciwnym razie ryzykujesz, że będziesz jedną z setek restauracji, które co roku się zamykają. Rzeczywiście, będziesz musiał zadać sobie pytanie o swoje motywacje, umiejętności zarządzania biznesem i zastanowić się nad tym, czy Twoje życie osobiste jest zgodne z Twoimi aspiracjami zawodowymi. Aby pomóc Ci przygotować się do projektu, przedstawiamy tutaj 3 kluczowe czynniki sukcesu, które należy wziąć pod uwagę, aby Twoja restauracja odniosła sukces.

Zweryfikuj istnienie możliwości biznesowych za pomocą badań rynku gastronomicznego

Aby sprawdzić, czy możliwe jest wybicie się, będziesz musiał przejść przez etap badania rynku gastronomii. Analiza trendów w sektorze restauracyjnym i szczegółowe zbadanie potencjału komercyjnego obszaru jest konieczne. Zacznij od dokładnego zbadania zwyczajów konsumenckich i aktualnych trendów w branży. Celem tej części jest umożliwienie zrozumienia wyzwań stojących przed restauratorami oraz zidentyfikowanie najbardziej obiecujących segmentów rynku.

Funkcjonowanie restauracji na danym obszarze

Po dokładniejszym zrozumieniu branży, nadejdzie czas, aby zainteresować się potencjałem komercyjnym obszaru siedziby. Celem jest tutaj próba oceny wielkości lokalnego rynku i zidentyfikowanie najbardziej obiecujących obszarów, w jakich Twoja restauracja może funkcjonować.

Będziesz wtedy musiał zapoznać się z obecną już na rynku ofertą, w którą chcesz zainwestować. Zobacz, kim są Twoi bezpośredni i pośredni konkurenci, co oferują pod względem:

  • menu,
  • ceny,
  • atmosfery,

Co wydaje się działać dobrze, a co można ulepszyć w ich ofercie.

Po zakończeniu tych analiz będziesz w stanie określić, czy rynek jest wystarczająco duży i gotowy na pojawienie się w nim Twojej nowej restauracji. Kluczowymi aspektami jest identyfikacja lokalizacji, pomysł na koncepcję restauracji i charakterystyka potencjalnych klientów oraz znajomość tego, co oferuje Twoja konkurencja.

Znajdź koncepcję wyróżniającą się na tle konkurencji

Po przeprowadzeniu badań rynkowych będziesz w stanie zdefiniować koncepcję, która odpowiada na braki na lokalnym rynku. To znaczy, oferta, która jest inna lub komplementarna do tego, co oferują Twoi konkurenci, co pozwoli Ci uniknąć konfliktów interesów, a tym samym możesz łatwiej zająć swoje miejsce na rynku. Tutaj musisz pomyśleć o kluczowych elementach, którymi są:

  • menu z daniami, oferowanymi napojami, recepturami i cenami,
  • wybór lokalizacji i charakterystykę lokalu (ilość miejsc siedzących, taras lub nie, itp.),
  • nazwa, atmosfera i wystrój Twojej restauracji,
  • strategia komunikacji i lojalności klientów itp.

Poza menu to, co kupujesz jako pierwsze w restauracji, to kuchnia. Ważny jest dobry stosunek jakości do ceny. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zatrzymać swoich klientów. Ważne jest odpowiednie wyposażenie takie jak np. zmywarki gastronomiczne czy systemy do utylizacji resztek jedzenia. Kolejnym ważnym aspektem jest spójność zespołu. Niezbędne jest posiadanie szefa kuchni, który dobrze dogaduje się ze swoimi kelnerami — dobra obsługa z szybko przychodzącymi daniami i zadowolony kelner zadowoli Twoich klientów.

Sporządź biznesplan, aby sprawdzić, czy biznes może przynosić zyski

Kolejny kluczowy czynnik sukcesu restauracji — dobre zarządzanie finansami przed i po jej otwarciu. Przed otwarciem lokalu konieczne jest napisanie biznesplanu dla swojej restauracji. Ten dokument służy z jednej strony do ilościowego określenia projektu, sprawdzenia jego opłacalności finansowej i, jeśli to konieczne, do wprowadzenia niezbędnych korekt. Z drugiej strony, jest też potrzebny, aby przedstawić go swoim partnerom finansowym podczas poszukiwania finansowania.

W uproszczony sposób biznesplan restauracji składa się z dwóch części:

  1. Część pisemna służąca do prezentacji projektu i podkreślenia jego atutów.
  2. Część ilościowa, jaką jest prognoza finansowa, wykorzystywana do podkreślenia potrzeby finansowania i potencjalnej rentowności Twojej firmy.

Biznesplan jest zatem dokumentem technicznym, który musi być precyzyjny, jasny i skłaniać do wspierania działalności, którą opisuje. Mamy nadzieję, że dzięki naszym radom Twoja restauracja będzie się dobrze rozwijać i przyciągać szerokie grono klientów!