Jak utylizować resztki jedzenia w restauracji?

Utylizacja resztek jedzenia to istotny proces w branży gastronomicznej. Zanim naczynia zapełnią zmywarki gastronomiczne, muszą zostać odpowiednio oczyszczone z resztek żywności. Odpady żywnościowe są częścią całego środowiska gastronomicznego, bez względu na to, czy mówimy o kuchni restauracyjnej, domowej, barowej, hotelowej, szpitalnej czy szkolnej.

Dlaczego utylizacja resztek jedzenia w gastronomii jest ważna?

Utylizacja odpadów żywnościowych jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Obecnie marnujemy więcej jedzenia, niż kiedykolwiek wcześniej, co z kolei generuje powstanie rekordowych ilości śmieci. Aby zminimalizować ich ilość, w restauracjach stosuje się kilka zabiegów, które razem tworzą system utylizacji resztek jedzenia. Na proces ten składa się między innymi zawarcie umowy z odbiorcą odpadów gastronomicznych.

Tego rodzaju umową zawiera się z wybraną firmą sanitarno – epidemiologiczną, która zobowiązuje się do odbierania i załadunku opakowań, worków z odpadami pochodzącymi z danej placówki gastronomicznej, regularne wypełnienie kart przekazania odpadów oraz transport odpadów i ich przetworzenie w celu obniżenia stopnia szkodliwości.

Resztki nieskonsumowanego jedzenia wraz z produktami, których termin przydatności stanowczo minął, a także tłuszcze i oleje po smażeniu muszą zostać zutylizowane zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem. Pozostałości żywności, pozostawione przez długi czas same sobie, w miejscu przygotowywania posiłków i mycia naczyń stają się zagrożeniem dla higieny miejsca pracy. Proces psucia powoduje powstanie niebezpiecznych bakterii, a także wytwarza się nieprzyjemna woń, która ponadto ściąga dziesiątki much roznoszących zarazki.

Praca zmywarek gastronomicznych a utylizowanie odpadów

Nowoczesne zmywarki gastronomiczne są w stanie szybko i skutecznie umyć naczynia, jednak aby ten proces był w pełni skuteczny, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie brudnych naczyń i pozbycie się z talerzy większych pozostałości jedzenia, czy brudnych chusteczek.

Zmywarki gastronomiczne, w zależności od klasy i producenta, raz na jakiś czas powinny być poddawane kontrolom technicznym. Poprzez częstą i regularną eksploatację tych sprzętów kuchennych wewnątrz mogą gromadzić się resztki żywności, wpływające negatywnie na procesy czyszczenia i zakres działania całego układu czyszczącego. Zwykle sprawę pozostałości żywności wewnątrz urządzenia rozwiąże wyczyszczenie filtrów.